Alaire Sena

Alaire Sena

Hát dở, học dốt, giỏi nhất khoản tưởng tượng linh tinh tầm phào. Đặc biệt khoái nghiên cứu kiến thức mới.
📍 Hanoi, Vietnam