Trang web chúc mừng 8/3 các chị em

  1. Bối cảnh: Tổ HTTK Hệ thống iCTSV sắp tổ chức 8/3 cho các chị em, ảnh kèm lời chúc sẽ được in lên chiếc card như thế này:

2. Ý tưởng cho chiếc card: Có ảnh kèm mã truy cập của thành viên, nhập mã truy cập vào sẽ dẫn đến một trang chứa thông tin nhân vật kèm lời chúc. Card có hai phiên bản: ảnh đẹp và ảnh dìm.

3. Yêu cầu cho trang web:

  • Responsive nhưng chau chuốt hơn cho mobile
  • Có đồng hồ đếm ngược đến ngày tổ chức sự kiện mới hiện lên thông tin lời chúc etc
  • Mục tra cứu cho ra 2 phiên bản card đẹp và card dìm :))))

Phần mô tả bao gồm:

  • Tên (cái đó là đương nhiên)
  • Ngày tháng năm sinh
  • Cung hoàng đạo
  • Nhận xét của các bạn nam trong tổ tới nhân vật trên card
  • (Lời chúc/lời nhắn gửi từ người giấu tên) hoặc (Từ tất cả cánh mày râu trong Tổ)

4. Công nghệ sử dụng: Chưa biết, cái đó tính sau.